Batik Waxes & Tools


Beeswax 1kg

Beeswax 1kg

$49.50

Beeswax 500gm

Beeswax 500gm

$31.50

Beeswax/Parrafin Blend  1kg

Beeswax/Parrafin Blend 1kg

$21.45

Beeswax/Parrafin Blend  500gm

Beeswax/Parrafin Blend 500gm

$15.00

Micro Wax 1Kg

Micro Wax 1Kg

$15.80

Micro Wax 500gm

Micro Wax 500gm

$9.65

Paraffin Wax 1kg

Paraffin Wax 1kg

$6.50

Paraffin Wax 500gm

Paraffin Wax 500gm

$4.95

Soy Wax 1kg

Soy Wax 1kg

$14.30

Soy Wax 250gm

Soy Wax 250gm

$4.40

Soy Wax 500gm

Soy Wax 500gm

$8.25

Cold Wax - 250ml

Cold Wax - 250ml

$7.85

Cold Wax - 1ltr

Cold Wax - 1ltr

$14.50

Cold Wax - 2ltr

Cold Wax - 2ltr

$26.00

Procion Batik Kit

Procion Batik Kit

$65.00